Revitalizace bytových a rodinných domů

3-4-PhotoProjekt zateplení vytváříme s ohledem na specifika konkrétního objektu. To znamená, že při realizaci volíme takový materiál a takovou tloušťku izolace, aby zateplení bylo maximálně efektivní a zároveň, aby nebylo předimenzované a zbytečně nákladné.Zajistíme pro Vás:

 • návrh několika variant zateplení,
 • zpracování projektu a rozpočtu,
 • vyřízení dotačních programů Zelená úsporám, IROP,
 • návrhy financování,
 • bezplatnou a nezávaznou konzultaci s našimi technicko-obchdoními zástupci,
 • realizaci s jedním a zkušeným partnerem bez dalších vícenákladů.

Dále zajišťujeme:

 • poradenství v oblasti energetiky, stavebnictví,
 • inženýrská činnost ve výstavbě,
 • provádění staveb a jejich změn.


Zateplení zabraňuje tepelným ztrátám a zvyšuje akumulační schopnost domu. Náklady na vytápění domů se tak dají snížit řádově o desítky procent. Naopak v letních měsících chrání plášť domu před přehříváním, které v mnohých bytech způsobuje nepříjemné horko. Kromě těchto zásadních zlepšení však zateplení budovy přináší i další pozitiva pro celkovou kvalitu bydlení:

 • zvyšuje akumulační schopnost domu,
 • pokud je zateplení provedeno kvalitně tzn. odstraněním tepelných mostů, tím pádem zabraňujeme odstranění vzniku rosných bodů a tím se dále eliminuje případný výskyt zdraví škodlivých plísní,
 • chrání obvodové zdi a nosnou konstrukci objektu před povětrnostními vlivy, a prodlužuje tak jejich životnost,
 • nezanedbatelným přínosem zateplené fasády je zlepšení hlukové neprůzvučnosti konstrukce,
 • při zateplení dostává fasáda i nový povrch, váš dům tak získá i jiný vzhled, vizuálně mnohem přívětivější než je fádní panelová šeď,
 • zateplením tak získáme vyrovnání teplot v domě,
 • zvyšuje se cena nemovitosti,
 • šetříte na nákladech na vytápění.

Projekt zateplení vytváříme s ohledem na specifika konkrétního objektu. To znamená, že při realizaci volíme takový materiál a takovou tloušťku izolace, aby zateplení bylo maximálně efektivní a zároveň, aby nebylo předimenzované a zbytečně nákladné. 

Tloušťku izolantu volíme vždy na základě odborného výpočtu a dále na základě tloušťky obvodové stěny a dlouhodobých zkušenosti, které jsme získali jako odborná firma z praxe.


Poptejte nás

Příloha