Projekční činnost

V rámci našich projekčních služeb zajišťujeme:

 • Studie
 • Územní souhlas
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení a ohlášení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace odstranění stavby
 • Pasporty

Pro hlavní trasy inženýrských sítí, přípojky, novostavby a rekonstrukce rodinných domů a objektů občanské a bytové vybavenosti,průmyslové objekty, zemědělské objekty.

Zajišťujeme služby specialistů:

 • PENB – průkaz energetické náročnosti budov
 • PBŘ – požárně bezpečnostní řešení
 • ZTI – zdravotně technická instalace
 • VZT – vzduchotechnika a klimatizace
 • Statika
 • Geodetické služby
 • Měření radonu pro novostavby i v objektech stávajících
 • Geologický a hydrogeologický průzkumPoptejte nás

Příloha