TOLLY s.r.o.


Pražákova 1008/69
639 00 Brno Štýřice


IČO: 26949954
KS Brno, C 47781


Adam Hladík
jednatel

+420 774 113 737

hladik@tolly.cz